Barokahmart merupakan unit usaha yang dikelola oleh pengurus Masjid.